mars 04, 2010

City Stockholm skriver

Gå gärna med i Facebook gruppen och blir medlem i
föreningen Sthlm Sub Surfers så detta blir verklighet.
Mer info om projektet finns på www.subsurfers.se